Life sex cam for free no sign up or registrations Free lige sex cams no pa

Halos nakaluhod na ako sa salog kan mag ibaba an sakuyang hadok – pahuros. dinidilaan ko, asin iginugomos an lalawgon sa lawas.

Nginudngod ko an lalawgon ko sa darakulang daghan na natatakupan nin bado asin bra.

Dae maka taram, dae maka huna na mayo na an saiyang kaibanan. Mayong paki aram kung siisay ako, mayo man pati akong paki aram kung siisay siya.

Hayop an hinangos, namit ‘Doritos..’ Laplapan kami nin dila.

Nagkokobog kobog an tuhod ko kan mag salingoy, harani an lalawgon niya sa lalawgon ko. Kan maka koa ako nin marhay na pwesto nagtukaw ako.

Luhay luhay, hasta sa tumukaw sa kataid ko an babae. Naka palda nin halipot, asin naka blouse na dae maintindihan an kolor. Pero an babae, siguro sinisilyaban naman, bigla ako inakbayan.

Dae ko ni bisto, dae niya ko bisto, sa diklum kan sinihan, apuera kan mga nadadanggog na boses sa mga dialogue – – naglalapanit an kitoan mi sa madiklum na sinehan.

Tinodo ko, dae ko inuntukan – – kinito-kito ko an piot na buday. Sinalingoy ko baya, hostage na si Michelle Pfiefer kan mga preso.

garo isinayad kan babae an bitis niya sa talinga ko. Garo ako ayam na pinagigirukan kan babaeng ini, na nasisiraman ako. dae ko na maintindihan an dialogue ni ‘Michelle Pfiefer’ Pirang minuto na nakasayad an bitis sa sakuyang talinga. Namati ko, garo nag urunat an kalamanan kan bitis niya.

Mala ta an sakuyang sadiri, pirit na uurunat sa alog kan sulot kung maong na pantalon. Mahadok na kuta ako, kan mamalisyahan ko na pataas na babae.. Sige an salingoy, nag lakaw, pataas – – pero mas orog kaming nag huros.

Iyo man naggad, siguro ngalas ngalas an amiga na nawara an kaibanan niya sa tukawan.

Dae ko namamati an tanglay kan sakuyang bitis na nakaluhod sa matagas na salog.

Rinikasan ko an pag kito, sagad na sagad na naglalapatak an bayag ko sa saiyang lobot.

Leave a Reply